Tìm người thân

MS7601: Nguyễn Ngọc Nguyên tìm cha Nguyễn Ngọc Minh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

Năm thất lạc: 1976

Ông Nguyễn Ngọc Minh khi trẻ

Ông Nguyễn Ngọc Minh khi trẻ

Anh Nguyễn Ngọc Nguyên mong tìm cha là ông Nguyễn Ngọc Minh, mất liên lạc từ năm 1976.

Trước năm 1975, ông Minh đi lính cấp bậc Trung sĩ, đóng quân tại Quy Nhơn, Bình Định. Trong thời gian đó, ông chung sống với bà Đồng Thị Hữu, đến năm 1975 rồi sinh được con trai đặt tên là Nguyễn Ngọc Nguyên.

Năm 1976, vợ chồng mâu thuẫn, bà Hữu bế con trở về Phù Mỹ sinh sống. Hai tháng sau, ông Minh tìm đến tìm hai mẹ con nhưng bà Hữu không gặp nên ông bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *