Tìm người thân

MS15421: Nguyễn Ngọc Linh tìm cha Nguyễn Ngọc Đức

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đức

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Ngọc Linh

Anh Nguyễn Ngọc Linh đăng ký tìm cha Nguyễn Ngọc Đức, sinh khoảng năm 1950, quê Khánh Hòa. Vợ là bà Nguyễn Thị Khánh.

Trước năm 1974, ông Nguyễn Ngọc Đức là lính VNCH đóng quân tại Kon Tum. Tại đây, ông Ngọc kết hôn với bà Nguyễn Ngọc Khánh, là người địa phương. Năm 1974, bà Khánh sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Ngọc Linh. Sau đó, ông Đức theo đơn vị chuyển sang Quảng Đức, rồi bặt tin từ năm 1975 đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]