Tìm người thân

MS10742 : Nguyễn Ngọc Liễu tìm chồng Dương Hữu Thủy

Họ và tên: Dương Hữu Thủy

Tên anh-chị-em: Thu

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Ngọc Liễu

Bà Nguyễn Ngọc Liễu đăng ký tìm chồng Dương Hữu Thủy, sinh năm 1949. Quê Vĩnh Long. Con trai Dương Uy Vũ. Em gái tên Thu.

Trước năm 1975, ông Dương Hữu Thủy là lính VNCH, đóng quân tại Khánh Hòa. Tháng 4/1975, bà Nguyễn Ngọc Liễu bồng con trai Dương Uy Vũ cùng chị gái Nguyễn Ngọc Hoa chạy di tản về Cam Ranh. Ông Thủy theo đơn vị về Long Khánh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *