Tìm người thân

MS16268: Nguyễn Ngọc Hùng tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh khoảng năm 1940, đăng ký tìm gia đình.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn nên bố mẹ bỏ ông Hùng vào quang gánh, gánh từ nhà đi một ngày đường ra đến Hải Phòng. Tại đây, bố mẹ mang ông Hùng cho gia đình cụ Phan Văn Đồng và Đoàn Thị Tính, làm nghề buôn bán quần áo cũ nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *