Tìm người thân

MS8505: Nguyễn Ngọc Hoàng tìm cha mẹ nuôi người Canada

Họ và tên: Ông bà Robert Kelly

Năm thất lạc: Khoảng 1975

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng rất mong biết tin cha mẹ nuôi người Canada tên là Robert Kelly. Ông bà Robert Kelly có hai người con gái  là Rebbeca và Sara,  và một người con trai là Robbie, thất lạc năm 1975, khi gia đình cha nuôi từ Việt Nam về Canada sinh sống.

Trước 1975, Gia đình ông bà Robert Kelly sang Việt Nam công tác. Ông Robert làm bác sĩ khoa mắt, tại Sài Gòn. Thời kỳ đó, ông bà Robert Kelly đã nhận anh Hoàng làm con nuôi. Năm 1975, gia đình ông Robert Kelly về nước và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]