Tìm người thân

MS13863 : Nguyễn Ngọc Đại tìm cha người Hàn thường gọi là Chunsil

Họ và tên: cha người Hàn thường gọi là Chunsil.

Năm thất lạc: 1971

Ảnh ông Chusil

Anh Nguyễn Ngọc Đại đăng ký tìm cha người Hàn thường gọi là Chunsil.

Trước năm 1970, ông Chunsil sang Việt Nam làm việc tại Sở Vinnell Ncorpora Tinonline, Cam Ranh. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Thơm làm cùng trong Sở. Năm 1971, ông bà sinh được người con trai là Nguyễn Ngọc Đại. cũng trong năm 1971, ông Chunsil về nước rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *