Tìm người thân

MS19452: Nguyễn Ngọc Chi tìm gia đình anh trai Nguyễn Ngọc Chữ

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chữ

Tên anh-chị-em: Nguyễn Ngọc Chi

Năm thất lạc: 1939

Ông Nguyễn Ngọc Chi

Ông Nguyễn Ngọc Chi, sinh năm 1928 mong tìm gia đình của anh trai Nguyễn Ngọc Chữ sinh năm 1921. Quê Hưng Yên. Thất lạc từ năm 1939.

Ông Chữ là anh cả trong gia đình. Vợ là Nguyễn Thị Cõn, người cùng làng. Do vợ chồng ăn ở không hòa thuận, nên khoảng năm 1939 ông Chữ bỏ nhà đi. Lúc đó có tin ông Chữ bị mộ phu Nam Kỳ làm ở đồn điền cao su và bặt tin.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]