Tìm người thân

MS10537: Nguyễn Ngọc Châu tìm em Nguyễn Ngọc Tỵ

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tỵ

Tên cha: Nguyễn Ngọc Bưởi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Minh

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1935, rất mong biết tin em trai là Nguyễn Ngọc Tỵ, sinh khoảng năm 1938-1940, tại Hà Đông, cùng người thân ruột thịt của mình

Trong trí nhớ của mình, ông Châu nhớ cha mẹ là hai cụ Nguyễn Ngọc Bưởi và Nguyễn Thị Minh. Dưới ông là em trai tên Tỵ. Năm 1945, ông Chân bỏ nhà đi tàu Hỏa đến Hải Phòng rồi thất lạc gia đình từ ngày đó. Sau này ông Châu cũng quay lại Hà Đông và Hải Dương tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *