Tìm người thân

MS15836: Nguyễn Mộng Tuyền tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 12/1968

Chị Nguyễn Mộng Tuyền

Theo thông tin từ cha nuôi là ông Nguyễn Hữu Thành kể lại. Tháng 12/1968, ông Thành là cảnh sát gác cổng cho nhà thương lớn tại Vĩnh Long. Một hôm, có hai người đi xe Jeep bồng một bé gái cho vào cô nhi viện của nhà thương. Lúc đó, ông Thành nhận bé gái về làm con nuôi và đặt tên là Nguyễn Mộng Tuyền. Nay chị Tuyền mong muốn tìm lại gia đình và người thân ruột thịt.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *