Tìm người thân

MS14459: Nguyễn Minh Tuấn tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Tên cha: Cụ Đệ hoặc Rồng

Năm thất lạc: 1947

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Trong ảnh là ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1942  mong biết tin về gia đình. Quê Hải Dương

Ông Tuấn nhớ gia đình mình gồm 5 anh em trai, ông là người thứ 4. Mẹ mất từ khi ông Tuấn 5 tuổi. Bố là cụ Đệ, hoặc Rồng, làm nghề kéo xe tay ở Hải Dương. Khoảng 1947, chiến tranh xảy ra, ông Tuấn chạy loạn và bặt tin gia đình kể từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *