Tìm người thân

MS20034: Nguyễn Minh Thuyên tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1967

Anh Nguyễn Minh Thuyên đăng ký tìm họ hàng bên nội ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Năm 1963, cha anh Thuyên là ông Nguyễn Tuấn đi lính đóng quân ở Hoài Nhơn, Bình Định. Tại đây ông chung sống với bà Nguyễn Thị Dần. Sau đó, vợ chồng ông Tuấn vào Quy Nhơn sống khoảng 2 năm. Trong thời gian này, anh ông Tuấn là Nguyễn Chung có vào thăm gia đình hai lần. Sau đó, ông Tuấn lại đưa vợ con chuyển đi nơi khác.

Năm 1967, ông Tuấn mất nên vợ con ông mất liên lạc với họ hàng bên nội từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *