Tìm người thân

MS292 : Nguyễn Minh Tâm tìm dì Nguyễn Thị Toàn và anh Nguyễn Thành Công

Ba của anh Nguyễn Minh Tâm là Nguyễn Văn Sáng nguyên là bộ đội thuộc cục địch vận – tổng cục chính trị. Trong thời gian đóng quân tại Thanh Hóa ông Sáng đã kết hôn với bà Nguyễn Thị Toàn và có được một người con trai đặt tên là Nguyễn Thành Công (hay là Nguyễn Chiến Thắng). Đến năm 1953-1954, ông Sáng và bà Toàn chia tay. Sau đó, ông Sáng tiếp tục theo đơn vị đi kháng chiến còn anh Công và bà Toàn ở lại Thanh Hóa.

Năm 1958, ông Sáng lập gia đình mới rồi có được 3 người con là Vĩnh Lương, Thanh Tâm và Thanh Hương. Đến năm 1972, ông Sáng mất vì bạo bệnh nên anh Tâm không thể biết thêm được thông tin nào khác. Suốt thời gian qua gia đình cũng đã đi tìm bà Toàn và anh Công (hoặc Thắng)  ở nhiều nơi nhưng cũng chưa có kết quả gì.

Bà Nguyễn Thị Toàn trước khi mất liên lạc

Bà Nguyễn Thị Toàn trước khi mất liên lạc

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]