Tìm người thân

MS876: Nguyễn Minh Sơn tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Họ hàng bên nội

Nguyễn Minh Tường lúc trẻ

Anh Nguyễn Minh Sơn tha thiết tìm họ hàng bên nội của mình. Cha anh Sơn là ông Nguyễn Minh Tường không biết bắt đầu lưu lạc từ lúc nào. Chỉ biết một thời gian sau, ông Tường đi lính VNCH đóng quân tại Quảng Ngãi rồi được một gia đình tại đây nhận làm con nuôi rồi gả vợ cho ông.

Tuy nhiên, từ lúc lập gia đình đến nay, ông Tường không bao giờ nhắc về người thân của mình. Sau khi cha mất, anh Sơn tìm được thẻ căn cước của ông có ghi tên cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Hoàng và Lê Thị Tư. Trong thẻ căn cước cũng cho biết nguyên quán của ông Tường là ở Quảng Bình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]