Tìm người thân

MS15993: Nguyễn Minh Qua tìm cha Nguyễn Văn Tên

Họ và tên: Nguyễn Văn Tên

Năm thất lạc: 1976

Anh Nguyễn Minh Qua

Anh Nguyễn Minh Qua đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Tên, quê Trà Vinh. Vợ là bà Phan Thị Lược. Các con là  Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Minh Qua và Nguyễn Minh Ba.

Năm 1954, ông Nguyễn Văn Tên tập kết ra Bắc, đóng quân tại nông trường Vinh Quang và nông trường Quý Cao. Khoảng năm 1967, ông Tên lập gia đình với bà Phan Thị Lược, là người địa phương. Bà Lược sinh được 3 con là Tươi, Qua và Ba. Năm 1971, ông Tên đi B. Năm 1975, ông Tên ra Bắc  thăm gia đình rồi quay vào Nam. Năm 1976, ông Tên vào Nam, đóng quân tại đoàn 600, quân khu 7, Đồng Nai, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *