Tìm người thân

MS4399: Nguyễn Minh Nghĩa tìm con gái Nguyễn Thị Ngọc Thông

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thông

Năm sinh: 1996

Tên cha: Nguyễn Minh Nghĩa

Tên mẹ: Nguyễn Kim Huê

Năm thất lạc: 1997

Chị Nguyễn Thị Huê và con gái

Chị Nguyễn Kim Huê và con gái

Anh Nguyễn Minh Nghĩa sinh năm 1970, ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ anh là chị Nguyễn Thị Kim Huê sinh năm 1967. Anh Nghĩa đã nhiều năm nay tìm kiếm người con gái thất lạc của mình ở bệnh viện Từ Dũ. Vào ngày 18/5/1996, vợ anh sinh bé gái thứ 2 đặt tên là Nguyễn Thị Ngọc Thông, sau khi sinh được 4 ngày, vợ anh đem cho bà sơ Hồng (người làm trong bệnh viện) nuôi giúp. Khoảng năm 1997-1999, có 2 vợ chồng người Pháp đến bệnh viện xin cháu làm con nuôi và đưa về Pháp. Anh Nghĩa quay lại bệnh viên tìm năm 1999, thì con gái mình đã sang Pháp rồi, từ đó không còn tin tức gì về cháu nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]