Tìm người thân

MS10558: Nguyễn Minh Huân tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm dòng họ bên nội

Năm thất lạc: 1990

Anh Nguyễn Minh Huân đăng ký tìm họ hàng bên nội, quê Bình Lục, Hà Nam.

Cha anh Huân là ông Nguyễn Minh Tụ, quê ở Bình Lục, Hà Nam. Không rõ năm nào, ông Tụ đi lính chế độ cũ nên sau giải phóng ông bị đưa đi cải tạo. Năm 1961, hết thời gian cải tạo, ông Huân không về quê mà ở lại Hội An, Quảng Nam sinh sống. Năm 1990, ông Huân qua đời đột ngột mà không kịp cho con cháu biết thông tin gì về họ hàng ở quê.

Anh Huân nghe nói cha anh trước đây từng có vợ con ở Vũng Tàu, sau vợ con ông sang Mỹ định cư, còn cha anh về Hội An sinh sống rồi đi bước nữa với mẹ anh Huân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *