Tìm người thân

MS13127: Nguyễn Minh Hiếu tìm chị Nguyễn Thị Dính

Họ và tên: Nguyễn Thị Dính

Năm sinh: 1941

Năm thất lạc: 1975

Ảnh ông Hiếu

Ông Nguyễn Minh Hiếu đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Dính, sinh năm 1941. Quê Ninh Thuận.

Năm 1956, bà Dính đã bỏ nhà đi làm ăn. Năm 1972, ông Hiếu bắt được liên lạc với bà Dính ở trại Gia binh Thủ Đức. Sau 1975, ông Hiếu vào thăm chị thì gia đình bà Dính đã chuyển đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]