Tìm người thân

MS12097: Nguyễn Minh Châu tìm mẹ nuôi Hồng Hiên

Họ và tên: Hồng Hiên

Năm thất lạc: 1982

Ảnh cụ Hiên và con gái

Ông Nguyễn Minh Châu đăng ký tìm mẹ nuôi Hồng Hiên, sống tại Campuchia. Mất liên lạc năm 1982.

Năm 1971-1982, ông Châu là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Trong thời gian này, ông nhận cụ Hồng Hiên làm mẹ nuôi. Cụ Hiên có 2 người con, sinh sống tại huyện Sanda, Kampong Thom. Năm 1982, ông Châu trở về Việt Nam và nhiều lần gởi thư sang cho cụ Hiên nhưng không nhận được hồi âm, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *