Tìm người thân

MS92: Nguyễn Minh Châu tìm em Nguyễn Thị Minh

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

Năm sinh: 1943

Tên cha: Nguyễn Hữu Ấm

Tên mẹ: Hoàng Thị Lành

Năm thất lạc: 1948

Ông Nguyễn Minh Châu tha thiết tìm em gái là Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1943. Cha mẹ là 2 cụ Nguyễn Hữu Ấm và Hoàng Thị Lành.

Vợ chồng cụ Ấm tham gia hoạt động cách mạng tại Sài Gòn. Khi đó cả gia đình sinh sống ở khu vực trước viện Paster ngày nay. Năm 1948, cụ Ấm bị chỉ điểm nên đưa ông Châu vào chiến khu. Sau đó, cụ Lành cũng bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian đó, chỉ còn mình bà Minh ở Sài Gòn rồi mất tích từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *