Tìm người thân

MS4378: Nguyễn Minh Cẩm tìm em Sơn

Họ và tên: Sơn

Năm sinh: 1966-1968

Tên cha: Nguyễn Minh Liễn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dong

Năm thất lạc: 1980

Ông Nguyễn Minh Liễn

Ông Nguyễn Minh Liễn

Anh Sơn sinh khoảng năm 1966-1968 ở Thanh Hóa, cha anh tên Nguyễn Minh Liễn, mẹ tên Nguyễn Thị Dong, anh trai tên Nguyễn Minh Cẩm. Cha anh là bộ đội tập kết ra Bắc lấy mẹ anh là bà Dong rồi sinh ra 2 anh em Cẩm, Sơn. Thời kỳ đó cha anh làm ở nông trường Lâm Sơn, mẹ làm y tá, anh được gửi cho bà Sóc nuôi giúp. Tới năm 1970- 1971 cha mẹ anh mất, vì lúc đó còn quá nhỏ nên anh được gia đình ông bà Bé, Nga nhận nuôi. Năm 1980, anh Cẩm đi bộ đội đóng quân ở Bến Tre, năm 1995 anh xuất ngũ về tìm em trai thì không thấy em mình đâu nữa, kể từ đó hai anh em thất lạc nhau.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *