Tìm người thân

MS22550: Nguyễn Minh An tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên mẹ: Nguyễn Thị Phượng

Năm thất lạc: Khoảng năm 2000 – 2001

Anh Nguyễn Minh An

Anh Nguyễn Minh An, sinh năm 1998, quê Đồng Nai, đăng ký tìm gia đình.

Mẹ anh Nguyễn Minh An là bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1968, quê Campuchia. Trước năm 2000, bà Phượng sang Việt Nam sinh sống. Năm 2000, bà Phượng sinh sống tại Phú Cường, Đồng Nai. Khoảng năm 2000 – 2001, bà Phượng qua đời. Sau đó, anh An được gởi vào Mái ấm tình thương Martino. Nay anh An tha thiết tìm lại được gia đình của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]