Tìm người thân

MS12142: Nguyễn Mạnh Tường tìm các ông Dẻo, Long và Giá

Họ và tên: Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Giá

Năm thất lạc: 1946

Ảnh anh Tường

Anh Nguyễn Mạnh Tường mong biết tin các cụ Nguyễn Văn Dẻo, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Giá, sinh khoảng năm 1931 – 1933. Quê Hưng Yên. Cùng con cháu các cụ.

Trước năm 1945, cuộc sống khó khăn, 3 anh em cụ Dẻo, Long và Giá rời quê lên làm công tại đập Hòa Lạc, Hà Nội. Năm 1946, gia đình lên thăm nhưng không gặp và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *