Tìm người thân

MS5045: Nguyễn Mạnh Toàn tìm chị Nguyễn Thị Minh Hiền

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiền

Tên cha: Nguyễn Mạnh Hà

Tên mẹ: Trần Thị Trân

Năm thất lạc: 1975

Anh Nguyễn Mạnh Toàn đăng ký tìm chị gái tên Nguyễn Thị Minh Hền, thất lạc vào năm 1975.

Chị Hiền sinh năm 1970. Thân sinh là ông Nguyễn Mạnh Hà và bà Trần Thị Trân. Chị Hiền có thể còn nhớ các chị là Hoa, Huê, Hồng và Thương. Khoảng tháng 3/1975, ông Hà đưa vợ con đi di tản vào Nam. Khi đó, gia đình xuất phát từ cảng Tiên Sa- Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi đi trên xà lan rất đông người, chị Hiền bị thất lạc gia đình và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *