Tìm người thân

MS3472: Nguyễn Mạnh Ninh tìm cô Nguyễn Thị Mua

Họ và tên: Nguyễn Thị Mua

Tên cha: Nguyễn Văn Khi

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm bà Nguyễn Thị Mua, vì hoàn cảnh mà gia đình phải cho đi vào năm 1945.

Năm đó, người cha – cụ Nguyễn Văn Khi đã cõng con gái từ Hải Dương đi Quảng Ninh để kiếm ăn. Khi hai cha con đi đến bến Lạc, sông Phả Lại thì cụ Khi gửi con cho bà cụ bán nước ở gốc đa. Sau này cụ quay lại tìm con thì không thấy cụ bà bán nước đâu nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *