Tìm người thân

MS16503: Nguyễn Lưu tìm bác Nguyễn Đỗ

Họ và tên: Nguyễn Đỗ

Năm sinh: 1930

Tên cha: Nguyễn Xáng

Tên mẹ: Lê Thị Quáng

Năm thất lạc: 1976

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Đỗ, tức Nguyễn Sĩ Đỗ, sinh khoảng năm 1930 cùng con cháu của ông. Quê Đà Nẵng. Mẹ là cụ Lê Thị Quáng.

Trước năm 1976, ông Nguyễn Đỗ theo vợ ra Bắc sinh sống, Năm 1976, anh vợ ông Đỗ là ông Đỗ Văn Nghiêm tìm về quê ông Đỗ nhưng không gặp do gia đình đã đi nơi khác sinh sống. Lúc đó, ông Nghiêm để lại thông tin cho biết ông Nguyễn Đỗ sau khi ra Bắc đã đổi tên là Nguyễn Sĩ Đỗ đã cùng vợ con sang Pháp định cư, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *