Tìm người thân

MS13103 : Nguyễn Lộc tìm em dâu Trần Thị Đệ

Họ và tên: Trần Thị Đệ

Năm thất lạc: 1971

Ảnh bà Đệ

Ông Nguyễn Lộc đăng ký tìm em dâu là Trần Thị Đệ. Mất liên lạc năm 1971.

Trước năm 1971, em ông Lộc là Nguyễn Phước đi lính chế độ cũ thuộc Tiểu đoàn 6, Đại đội 63, đóng quân tại Phan Thiết. Trong thời gian này, ông Phước kết hôn với bà Trần Thị Đệ. Năm 1971, ông Phước đi hành quân ở Khe Sanh rồi hy sinh nên gia đình không biết tin tức gì của bà Đệ từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]