Tìm người thân

MS15816 : Nguyễn Lê Liễu Uyên tìm anh Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Tên cha: Nguyễn Bứa

Tên mẹ: Lê Thị Khuyến

Tên anh-chị-em: Phụng, Loan, Anh, Tú, Uyên, Thạch và Thảo

Năm thất lạc: 1980

Chị Nguyễn Lê Liễu Uyên đăng ký tìm anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, quê Gia Lai. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Bứa và Lê Thị Khuyến. Các anh chị em là Phụng, Loan, Anh, Tú, Uyên, Thạch và Thảo.

Chị Nguyễn Lê Liễu Uyên

Năm 1980, anh Nguyễn Anh Tuấn bỏ nhà đi khi bị bố đánh đòn do bị giáo viên mời phụ huynh. Gia đình đi tìm nhiều nơi, nhưng bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *