Tìm người thân

MS297 : Nguyễn Lê Kina tìm cha Nguyễn Chính Nghĩa

Họ và tên: Nguyễn Chính Nghĩa

Năm thất lạc: khoảng 2000

Chị Nguyễn Lê Kina đăng ký tìm cha là Nguyễn Chính Nghĩa. Ông Nghĩa sinh tại ô Chợ Dừa, Hà Nội. Từ năm 1977 đến 1982, ông sang Nga, theo học ở trường Đại học Hàng Hải. Cách đây 7,8 năm vẫn còn thấy ở Nga nhưng sau này không thấy nữa và cũng không có tin tức gì nữa.

Số hộ chiếu của ông Nguyễn Chính Nghĩa là  260900 cấp ngày 24/8/1990.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *