Tìm người thân

MS2678: Nguyễn Lan Anh tìm bố Nguyễn Đình Thạo

Họ và tên: Nguyễn Đình Thạo

Năm sinh: Khoảng 1943

Năm thất lạc: Khoảng 1975

Chị Nguyễn Lan Anh, sinh năm 1971, đăng ký tìm cha Nguyễn Đình Thạo, sinh khoảng năm 1943, tại Sài Gòn. Ông Thạo là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi tập kết, ông Thạo kết hôn với bà Lê Thị Thế rồi sinh được hai người con là Lan Anh và Hoài Nam.

Năm 1973, ông Thạo đi biệt phái vào Nam rồi không có tin tức gì từ ngày đó. Trước đó, bà Thế cũng chỉ biết ông Thạo ở tại khu Chợ Lớn, Sài Gòn, nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]