Tìm người thân

MS8151: Nguyễn Kim Mai tìm anh kết nghĩa Trần Hữu Tình

Họ và tên: Trần Hữu Tình

Năm thất lạc: Khoảng 1973

Bà Nguyễn Thị Mai đăng ký tìm anh kết nghĩa là Trần Hữu Tình, mất liên lạc từ năm 1973.  Ông Tình có người em gái tên Liên.

Ông Tình là người Sài Gòn. Không rõ năm nào ông đi lính chế độ cũ, đóng quân ở Mỹ Tho, tỉnh Định Tường. Trong thời gian này, ông Tình nhận bà Mai làm em kết nghĩa.

Năm 1973, chiến tranh loạn lạc, bà Mai ra nước ngoài định cư rồi mất liên lạc với ông Tình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *