Tìm người thân

MS1273: Nguyễn Kim Hương tìm con Bích Thủy và Hoàng Hải

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Hoàng Hải

Năm sinh: 1960 và 1962

Tên mẹ: Maria Kim Livesay

Tên anh-chị-em: Ông ngoại: Nguyễn Văn Bưởi, bà ngọai: Mai Thị Lầu; cậu: Nguyễn Văn Tư,dì: Nguyễn Kim Thanh

Năm thất lạc: 1974

Bà Nguyễn Kim Hương mong muốn tìm lại hai con là Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1962 và Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1964 tại Campuchia.

Gia đình bà Hương trước đây sinh sống tại Kampong Cham, Campuchia. Năm 1970, chiến tranh loạn lạc, bà Hương dẫn hai con theo bên ngoại về Sài Gòn sinh sống. Sau đó bà Hương quen với ông Mark Livesay.

Năm 1973, bà Hương gửi con cho mẹ là Mai Thị Lầu, anh Nguyễn Văn Tư, chị Nguyễn Thị Kim Thanh chăm sóc. Sau khi qua Mỹ, bà Hương vẫn liên lạc thư từ với các con và gia đình bên ngoại.

Năm 1976, bà nhận được thư của con cho biết đã chuyển về Long Xuyên rồi từ đó đến nay không có tin tức gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *