Tìm người thân

MS11369: Nguyễn Kim Hoàn tìm cha và chị

Họ và tên: Cha Chạc Sáng và chị tên Ôi

Năm thất lạc: 1954

Nguyen Thi Yen

Cụ Nguyễn Thúy Yến lúc trẻ

Theo thông tin mà ông Hoàn nghe mẹ là cụ Nguyễn Thúy Yến kể lại. Cụ Yến là vợ hai của cụa Chạc Sáng. Khi đó gia đình sinh sống ở cửa Đông hoặc cửa Nam Hà Nội. Năm 1954, do mâu thuẫn gia đình, cụ Yến bồng con vào Nam sinh sống rồi mất liên lạc với gia đình chồng từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *