Tìm người thân

MS9528: Nguyễn Khánh Trường tìm đồng đội cũ Trần Thị Thanh Vân

Họ và tên: Trần Thị Thanh Vân

Quê quán: xã Tuyên Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Kiến Tường cũ

Năm thất lạc: 1975

Bà Trần Thị Thanh Vân lúc trẻ

Bà Trần Thị Thanh Vân lúc trẻ

Ông Nguyễn Khánh Tường  đăng ký tìm đồng đội cũ là Trần Thị Thanh Vân.

Năm 1975, ông Thường rời quê vào Nam chiến đấu. Khi đó, ông thuộc đơn vị F4, quân khu 9, đóng quân tại Kiến Tường. Khi đó, ông quen biết với bà Trần Thị Thanh Vân, công tác tại Ban dân y Kiến Tường. Trong 1 lần vượt kênh Vĩnh Tế, ông Tường bị thương nặng được đưa vào bệnh xá điều trị. Khi hồi phục, ông Trường thấy trong ba lô có thêm ít thuốc và 1 bức hình của bà Vân. Sau bức hình có ghi địa chỉ là xã Tuyên Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Kiến Tường.

Sau ngày giải phóng, ông Trường quay về miền Bắc, vài năm sau đã đưa vợ vào Nam tìm bà Vân nhưng không gặp rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *