Tìm người thân

MS7312: Nguyễn Khắc Tiệp tìm con đỡ đầu Phạm Thị Lệ Thanh

Họ và tên: Phạm Thị Lệ Thanh

Năm sinh: 1957

Năm thất lạc: 1977

Ms7312

Hình ông Nguyễn Khắc Tiệp

Trong ảnh là ông Nguyễn Khắc Tiệp đăng ký tìm con gái đỡ đầu tên là Phạm Thị Lệ Thanh, sinh năm 1957, mất liên lạc từ năm 1977.

Ông Tiệp sinh năm 1936, trước đây là bộ đội giải phóng miền Nam. Năm 1975, trong lúc chiến sự sảy ra ác liệt, ông bị lạc đơn vị và được gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh ở Sài Gòn che dấu rồi đưa về đơn vị. Sau giải phóng, nhớ ơn gia đình bà Oanh, ông tìm về nhà bà Oanh rồi nhận làm cha đỡ đầu cho con gái bà là Phạm Thị Lệ Thanh.

Năm 1976, ông ra miền Bắc công tác, thời gian đầu hai bên vẫn liên lạc được với nhau. Tới năm 1977, thì mất liên lạc đến nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *