Tìm người thân

MS6561: Nguyễn In tìm hai anh Nguyễn Đặt và Nguyễn Chơi

Họ và tên: Nguyễn Đặt

Năm sinh: 1922

Tên cha: Nguyễn Nhớt

Tên mẹ: Châu Thị Chốn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Chốn (Mườn), Nguyễn Này, Nguyễn Nề (Tư Song), Nguyễn Hay (Sáu Bình), Nguyễn Thị Bày, Nguyễn Đặt, Nguyễn In, Nguyễn Dư

Năm thất lạc: 1936

MS6561

Hình ông Nguyễn In

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Đặt, sinh năm 1922 và Nguyễn Chơi, sinh năm 1915. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Nhớt vàChâu Thị Chốn. Các anh chị em trong gia đình là Mườn, Này, Nề (Tư Song), Hay (Sáu Bình), Bày, In.

Năm 1936, ông Chơi và ông Đặt theo người hàng xóm tên Trần Huề vào Sài Gòn làm thuê. Sau này, một người bà con tìm đến nhà hai ông làm thuê hỏi thăm thì nghe nói hai ông sau này chuyển về Tây Ninh nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]