Tìm người thân

MS14653: Nguyễn Huỳnh Tâm tìm chị Nguyễn Thị Huỳnh Em

Họ và tên: Nguyễn Thị Huỳnh Em

Tên cha: Nguyễn Văn Dạ

Tên mẹ: Trần Thị Gọn

Tên anh-chị-em: Anh, Duyên, Lan và Tâm

Năm thất lạc: 1970

Ông Nguyễn Huỳnh Tâm lúc trẻ

Ông Nguyễn Huỳnh Tâm đăng ký tìm chị Nguyễn Thị Huỳnh Em, sinh năm 1950. Quê Đồng Tháp. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Dạ và Trần Thị Gọn. Các chị em là Anh, Duyên, Lan và Tâm.

Trước năm 1970, bà Nguyễn Thị Huỳnh Em sống cùng dì ruột ở Campuchia. Năm 1970, bà Em về Việt Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]