Tìm người thân

MS1854: Nguyễn Huy Hanh tìm em trai

Họ và tên: Tìm em trai

Tên cha: Nguyễn Huy Nguyên

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhớn

Ông Nguyễn Huy Hanh, sinh năm 1930, mong muốn tìm em trai bị thất lạc lúc mới 8 tháng tuổi. Cha tên là Nguyễn Huy Nguyên và mẹ là cụ Nguyễn Thị Nhớn.

Từ những năm 1935-1937, em trai ông Hanh mới 7,8 tháng tuổi, cụ Nhớn bồng con đi xin gạo phát chẩn tại đền Tam Má, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong lúc xếp hàng đợi phát chẩn, một người phụ nữ xếp hàng chung xin bồng đứa bé một lúc. Người phụ nữ bế đứa bé đi ra ngoài cho thoáng rồi không thấy quay lại nữa. Cụ Nhớn đã đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *