Tìm người thân

MS20005: Nguyễn Huy Biên tìm hai anh Loan, Giao

Họ và tên: Loan và Giao

Năm thất lạc: 1945 - 1950

Anh Nguyễn Huy Biên đăng ký tìm hai anh họ là Loan và Giao. Cha mẹ là hai cụ Đích và Nội.

Gia đình cụ Đích trước đây sinh sống tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Bố mẹ mất sớm, 2 anh em sống với chú tên Tê. Năm 1945 – 1950, hai anh em theo chú đi sơ tán thì thất lạc ở Cầu Ràm, Hải Dương.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *