Tìm người thân

MS19277: Nguyễn Hữu Tuyên tìm chị Nguyễn Thị Bích

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

Năm sinh: 1926

Quê quán: Hải Phòng

Tên cha: Nguyễn Văn Trác

Tên mẹ: Nguyễn Thị Cụm

Tên anh-chị-em: Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Hữu Tuấn

Năm thất lạc: 1980

Ông Nguyễn Hữu Tuyên rất mong biết tin chị Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1926, cùng con cháu của bà ở Pháp. Mất liên lạc năm 1980.

Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Trác và Nguyễn Thị Cụm sinh được 4 người con là Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Hữu Thân và Nguyễn Hữu Tuấn. Năm 1955, bà Bích cùng chồng là Mattei Charles sang Pháp định cư. Năm 1980, bà Bích đổi tên là Bich Cols có về làm giấy bảo lãnh cha mẹ qua Pháp sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *