Tìm người thân

MS15789: Nguyễn Hữu Triệu tìm anh Nguyễn Hữu Thành

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành

Tên cha: Nguyễn Hữu Ký

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lẫm

Tên anh-chị-em: Tụ và Triệu

Năm thất lạc: 1954

Ông Nguyễn Hữu Triệu

Ông Nguyễn Hữu Triệu rất mong tin anh trai Nguyễn Hữu Thành, sinh khoảng năm 1936. Bố mẹ là hai cụ Nguyễn Hữu Ký và Nguyễn Thị Lẫm.

Bố mẹ mất sớm nên 3 chị em Tụ, Thành và Triệu nương tựa nhau sống tại tỉnh Phúc Yên cũ. Ông Thành chăn trâu cho nhà cụ Cảnh và cụ Bảy nhưng vì bị ức hiếp nên ông Thành theo người quen tên Lãi đi nơi khác sinh sống. Đến năm 1954, ông Thành đi làm con nuôi một người ở Hà Tây và theo gia đình nuôi chuyển đi đâu không rõ.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]