Tìm người thân

MS22570: Nguyễn Hữu Thế tìm hai em ruột

Họ và tên: Tìm hai em trai chưa đặt tên

Năm thất lạc: 1968

Ông Nguyễn Hữu Thế

Ông Nguyễn Hữu Thế đăng ký tìm hai em trai chưa đặt tên, sinh năm 1968, tại Quảng Ngãi.

Năm 1968, mẹ ông Thế sinh được hai con trai sinh đôi tại bệnh viện Quảng Ngãi. Khi đó có một cặp vợ chồng đến xin 2 em trai của ông Thế nhận làm con nuôi. Được biết hai vợ chồng nhận nuôi ở trung tâm Thị xã Quảng Ngãi.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *