Tìm người thân

MS17007: Nguyễn Hữu Thảo tìm anh Nguyễn Từ Thiện

Họ và tên: Nguyễn Từ Thiện, tức Đen

Năm sinh: 1984

Năm thất lạc: 1991

Anh Nguyễn Hữu Thảo

Anh Nguyễn Hữu Thảo đăng ký tìm anh Nguyễn Từ Thiện, tức Đen, sinh năm 1984. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Thị Đẹp. Anh trai là Nguyễn Hoàng Minh.

Năm 1991, anh Nguyễn Từ Thiện theo mẹ đi ăn xin tại núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian này, anh Thiện đi thất lạc, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *