Tìm người thân

MS3495: Nguyễn Hữu Tề tìm anh tên Bảo (hoặc Ninh)

Họ và tên: Bảo (hoặc Ninh)

Năm sinh: 1942-1943

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dục

Năm thất lạc: 1946

Cụ Nguyễn Thị Dục

Cụ Nguyễn Thị Dục

Ông Nguyễn Hữu Tề đăng ký tìm anh trai tên Bảo, hoặc Ninh, sinh khoảng năm 1942, tại Thái Bình. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Dục. Cha là cụ Bào hoặc Ninh.

Gia đình nguyên quán ở Thái Bình, nhưng chuyển ra Hải Phòng, thuê nhà ở gần Cầu Cấm sinh sống. Khoảng năm 1946, chồng mất, cụ Dục gửi con trai lớn cho người em chồng giàu có ở Hải Phòng, rồi cụ đưa người con trai út về quê ngoại ở Nam Định sinh sống. Từ đó đến nay, ông Tề không còn nghe tin tức gì của anh trai.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *