Tìm người thân

MS7342: Nguyễn Hữu Tảo tìm em trai Nguyễn Hữu Tần

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tần

Năm sinh: 1941-1942

Tên anh-chị-em: Nguyễn Hữu Tảo, Nguyễn Bắc Sơn

Năm thất lạc: 1945

MS7342

Hình ông Nguyễn Hữu Tảo

Gia đình tha thiết mong tin ông Nguyễn Hữu Tần, sinh khoảng năm 1941-1942, tại Thái Bình.

Ông Tần sinh ra trong gia đình có 3 anh em là Tảo, Tần và Sơn. Năm 1945, khó khăn đói kém, cha mẹ gửi ông vào Nhà thờ Cao Mộc, tỉnh Thái Bình cho các sơ nuôi giúp.

Năm 1954, gia đình tìm đến hỏi thăm thì được biết những đứa trẻ trong nhà thờ đã được chuyển vào miền Nam từ năm 1953 rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *