Tìm người thân

MS1941: Nguyễn Hữu Sơn tìm cha Nguyễn Hữu Ẩm

Họ và tên: Nguyễn Hữu Ẩm

Anh Nguyễn Hữu Sơn đăng ký tìm cha tên là Nguyễn Hữu Ẩm. Ông Ẩm là người Quảng Trị, tham gia hoạt động cách mạng tại Hà Tĩnh. Tại đây, ông lấy vợ tên là Đào Thị Thanh. Khi bà Thanh mang thai thì ông Ẩm phải sang Lào chiến đấu. Sau đó, bà Thanh có nhận được mấy lá thư hỏi thăm của ông Ẩm rồi mất liên lạc cho đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *