Tìm người thân

MS7588: Nguyễn Hữu Oanh tìm em trai Nguyễn Hữu Chuột

Họ và tên: Nguyễn Hữu Chuột

Tên cha: Nguyễn Hữu Uyên

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nuôi

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Hữu Oanh

Ông Nguyễn Hữu Oanh

Trong ảnh là ông Nguyễn Hữu Oanh đăng ký tìm em là Nguyễn Hữu Chuột, sinh khoảng năm 1940-1942. Thất lạc từ năm 1945.

Hai cụ Nguyễn Hữu Uyên và Nguyễn Thị Nuôi sinh được 4 người con là Khuyển (Nậy), Khuyển (Con), Tưu (Oanh) và Chuột. Năm 1945, cụ Uyên và hai con trai lớn mất trong nạn đói. Cụ Nuôi không nuôi nổi nên đành mang hai con cho người làng nuôi giúp.

Ông Oanh được cụ Đương đưa về cưu mang, còn ông Chuột được một gia đình nào đó nhận nuôi một thời gian lại gửi vào Nhà thờ đạo Kẻ Đông cho các sơ chăm sóc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *