Tìm người thân

MS8496: Nguyễn Hữu Nghị tìm con Nguyễn Trọng Điệp

Họ và tên: Nguyễn Trọng Điệp

Năm sinh: 1977

Tên cha: Nguyễn Hữu Nghị

Tên mẹ: Hoàng Thị Chứa

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thanh Quyết, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Trọng Cộng, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hiền

Năm thất lạc: Tháng 7 năm 1994

MS8496

Hình anh Nguyễn Trọng Điệp

Ông Nguyễn Hữu Nghị mong biết tin về con trai là anh Nguyễn Trọng Điệp, sinh năm 1977, mẹ là bà Hoàng Thị Chứa. Anh Điệp có 5 anh chị em tên là Quyết, Loan, Cộng, Hồng và Hiền. Trước đây, gia đình anh Điệp sinh sống ở Bắc Giang. Khoảng tháng 8/1994, do thi chuyển cấp không đậu nên anh Điệp đã bỏ nhà đi, để lại cho gia đình một lá thư nói khi nào thành danh mới quay trở về. Mặc dù gia đình đã đi tìm anh nhiều lần nhưng đến nay vẫn bặt tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *