Tìm người thân

MS7874: Nguyễn Hữu Mão tìm cha Nguyễn Hữu Cương

Họ và tên: Nguyễn Hữu Lan còn gọi là Cương

Năm sinh: 1930

Năm thất lạc: 2002

Ông Nguyễn Hữu Lan còn gọi là Cương

Ông Nguyễn Hữu Lan hay còn gọi là Cương

Anh Nguyễn Hữu Mão, sinh năm 1963, mong tìm cha là ông Nguyễn Hữu Cương, đi lạc vào ngày 24/09/2002.

Ông Cương có tên khác là Lan, sinh năm 1930, quê ở Đô Lương, Nghệ An. Tháng 9/2002, ông Cương cùng người quen tên Nhật đón xe vào Vũng Tàu thăm con gái là chị Nguyễn Thị Kim Huyền. Khi đi đến Đà Nẵng, xe dừng lại ăn cơm, ông Cương không ăn mà cùng hai người khác bỏ đi đâu không rõ.

Gia đình đã tìm ông khắp nơi nhưng vẫn chưa có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]