Tìm người thân

MS5749: Nguyễn Hữu Khởi tìm em dâu Trần Thị Lệ

Họ và tên: Trần Thị Lệ

Năm thất lạc: 1968

Ông Nguyễn Hữu Khởi đăng ký tìm em dâu là Trần Thị Lệ cùng con cháu của bà Lệ.

Bà Lệ kết hôn với ông Nguyễn Hữu Quốc, sinh năm 1942 rồi sinh được 3 người con là Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Hữu Tích và Nguyễn Hữu Trí.

Năm 1968, ông Quốc mất tại đèo Quảng Ngãi, bà Lệ dẫn 2 con là Thuận và Trí đến ở nhờ nhà người bà con tên là Huỳnh Sơn tại Kontum. Cũng trong năm đó, bà Lệ đưa 2 con đi chạy loạn rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]