Tìm người thân

MS10088: Nguyễn Hữu Hùng tìm cha Nguyễn Hữu Thu

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thu

Năm thất lạc: Khoảng 1966-1967

Anh Nguyễn Hữu Hùng

Anh Nguyễn Hữu Hùng

Anh Nguyễn Hữu Hùng mong tìm cha Nguyễn Hữu Thu, sinh khoảng năm 1937-1938, cùng họ hàng bên nội. Quê Hải Dương.

Trước đây, ông Thu công tác trong ngành thủy văn tại Yên Bái. Không rõ năm nào, ông Thu chung sống với bà Nguyễn Thị Lợi, quê Phú Thọ. Năm 1961, ông bà sinh được con trai đặt tên là Hùng. Khi anh Hùng được 5-6 tuổi, cha mẹ gửi anh cho bà Yêu, người Tày ở Yên Bái nhờ nuôi giúp. Một tháng sau, không thấy cha mẹ anh Hùng quay lại, bà Yêu mang anh cho gia đình khác làm con nuôi.

Sau này, anh Hùng tìm được quê mẹ nhưng vẫn không biết tin tức gì về cha cùng họ hàng bên nội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *